Hantering av Personuppgifter, GDPR

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör tex personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Dina rättigheter 

Du som har personuppgifter i våra register har en lagstadgad rättighet att ta kontakt med oss för behandling av dina uppgifter. 
Vid eventuella frågor kontakta oss via: gw@gunillasdack.se eller telefon 031-943090
Efter kontakt ger vi återkoppling inom 48 timmar under helgfri vardag och påbörjar sedan hantering av ärendet. 
Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kund kan du läsa om på Datainspektionens hemsida via denna länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Nedan följer exempel som kan vara relevanta för dig som kund:

Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter. Begära rättelse eller ändring av de uppgifter vi behandlar om du så önskar.
Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till genom att maila: gw@gunillasdack.se

Rätten att motsätta dig behandling av personliga skäl. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter för vissa av dig specificerade personliga skäl.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig. Skillnaden från rätten till registerutdrag är att detta omfattar endast de uppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lag.

Hur vi samlat in dina personuppgifter

Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler. 
Du är kund hos Gunillas Däckservice. och har lämnat uppgifter för att vi ska hantera dig som kund alternativt ingår i en kedja med centralt avtal med oss på Gunillas Däckservice. 
Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter. 
Du har registrerat dig som användare i vår tidsbokning

Hur länge vi sparar dina uppgifter 

Gunillas Däckservice sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation oss emellan eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy

Personuppgifter som vi behandlar

Nedan beskrivs de personuppgifter som vi behandlar samt för vilket ändamål.

Kunduppgifter, Namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, mail-adress

För att kunna fullgöra våra åtaganden för dig som kund.

Välkommen att höra av dig om du har frågor kring denna skrift. 
I första hand ta kontakt via tel 031-943090 eller e-post gw@gunillasdack.se  

Klicka här för att boka tid.

Däckservice

Äsperedsgatan 13 
(Äspereds Industriområde) 
424 57 Gunnilse 

Tel: 031-94 30 90 
Fax: 031-94 30 91 

Epost:
gw@gunillasdack.se

 

 

 

 

Boka tid

Boka tid genom att ringa, maila eller


Vi finns på:

Äsperedsgatan 13 - Gunnilse
(Äspereds Industriområde)

Tel: 031-94 30 90
Epost: gw@gunillasdack.se

Kom in till oss!

Måndag - Torsdag 8:00-17:00
Fredag 8:00-16:00
Lunch 12.00-13.00

Lördagsöppet under högsäsong.

 

Tjänster:

 

 

Facebook

Kolla även in vad som händer på vår Facebook. 
Gilla vår sida för att löpande få ny information från oss.

Till Facebook » 

 

 

Vi är en del av Bestdrive.se 

Bestdrives webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies och dataskydd